2% z vašich daní nám pomôžu skvalitniť zdravotnícke a sociálne služby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov a seniorov a zabezpečiť čo najvyššiu možnú kvalitu života tejto cieľovej skupiny.


Postup, termíny a tlačivá
Názov: Kvalita života, FMK, n. o.
Sídlo: Plzenská 2, 080 01 Prešov
Právna forma: Nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 45741573

Ako postupovať keď ste právnická osoba
Ako FIRMY (PO) zaužívaným spôsobom venujete iba 1% dane, ale môžete pomôcť sumou až 2% dane!!!! Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5% dane. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie je 31. 03. 2022 (v prípade, že ste neoznámili odklad).
* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5% dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane.

Ako postupovať keď ste fyzická osoba
Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Posledný termín na jeho podanie je 31. 03. 2022, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.
Ak ste odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať až 3% (nemusíte ich darovať rovnakej organizácii). Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie, kontaktujte nás na fmk.maria@gmail.com

Ako postupovať keď ste zamestnanec
Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do 15. 02. 2022 požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôb.
Obe tlačivá je potrebné doručiť či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. 04. 2022.

Novinka
V rámci Vyhlásenia môžete zaškrtnúť možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás (meno, adresu, právnu formu v prípade PO). Ďakujeme, že nám takto umožníte vás spoznať!
Ďakujeme všetkým zamestnancom a fyzickým osobám, ktorí si nájdu chvíľu času, vypíšu a zašlú Vyhlásenie o poukázaní dane na príslušný daňový úrad. Tento krok je stále na Slovensku nadštandardný, pretože viac ako polovica zamestnancov ešte stále svoje 2% nezvykne darovať. Neváhajte preto inšpirovať k pomáhaniu aj ostatných a posuňte Vyhlásenie o poukázaní dane aj vašim kolegom a známym Ďakujeme všetkým našim partnerom a právnickým osobám, ktoré dlhoročne pri nás stoja a podporujú nás aj asignáciou 2% a tak prispievajú k finančnej stabilite našej organizácie. Ak sa chcete stať našim partnerom, neváhajte nás kontaktovať. Ak je to vo vašich možnostiach, budeme radi, ak ponúknete možnosť podporiť naše združenie aj vašim zamestnancom.
Vami poukázané 2% dane využijeme transparentne a radi zodpovieme akékoľvek vaše ďalšie otázky ohľadom ich využitia.

Všetky detaily a podmienky venovania 2% z dane nájdete na stránke rozhodni.sk